Aiguamurcia-Santes Creus

Sala Municipal
Alt Camp (Tarragona)
893 habitants
Es vota amb normalitat.