Aiguaviva

Ajuntament
Gironès (Girona)
779 habitants
Guardia Civil Càrrega policial
Antiavalots de la Guardia Civil arriben a lAjuntament, es posen en formació i carreguen. No hi ha diàleg previ.
La gent marxa tosint després que els tiressin gasos lacrimògens.