Albacete

Comandancia de la Guardia Civil de Albacete
Gent acomiadant els vehicles de la Guardia Civil que es dirigeixen a Catalunya.
Sortida d'un autocar i alguns vehicles