Albons

Sala d'Exposicions.
Baix Empordà (Girona)
769 habitants
Es vota amb normalitat en la Sala d'Exposicions situada en els baixos de l'ajuntament.