Alcanó

Casa de la Vila
Segrià (Lleida)
243 habitants
Es vota amb normalitat.