Alcover

Institut Fonts del Glorieta.
Alt Camp (Tarragona)
5.163 habitants
Es vota a l'institut amb normalitat. Cues llargues. El recompte es fa en un lloc secret per protegir els vots. Els resultats es donen a l'ajuntament.
A l'ajuntament després del referèndum
Donant els resultats a l'ajuntament.
Els joves protegeixen el centre i deixen passar la gent gran per votar.
L'institut fa activitats per no tancar.