Aldover

Consultori Mèdic
Baix Ebre (Tarragona)
842 habitants
Es vota amb normalitat malgrat els problemes informàtics.
Es donen els resultats.