Alfarràs

Ajuntament.
Segrià (Lleida)
2.879 habitants
Es vota amb normalitat. Llargues cues.
Hi ha llargues cues per votar.