Algerri

Col·legi Sant Blai
Les Garrigues (Lleida)
6005 habitants
Es vota amb normalitat. Els pagesos protegeixen l'escola amb tractors.