Amposta

Lira Ampostina
Montsià (Tarragona)
20.572 habitants
El col·legi va estar obert per la nit però es va clausurar perquè es va decidir concentrar el vot al Pavelló.