Amposta

Col·legi Públic Miquel Granell
Montsià (Tarragona)
20.572 habitants
Al Miquel Granell hi havia gent que s'hi havia quedat a dormir. Però a les vuit els van dir que segurament haurien de votar tots al Pavelló per poder-lo protegir millor i concentrar esforços a l'hora de mantenir internet lliure d'atacs.