Argentona

Escola Sant Miquel del Cros
Maresme (Barcelona)
12.133 habitants
Es vota amb normalitat fins al migdia, després d'alguns incidents amb veïns la policia aconsella tancar per seguretat