Argentona

Escola Les Fonts
Maresme (Barcelona)
12.133 habitants
Es vota amb normalitat
Jugant al pati el dia abans.