Badalona

Escola Alexandre Galí.
Barcelonès (Barcelona)
215.848 habitants
Es vota amb normalitat.
Bon ambient a l'entrada.
Una dona gran és acompanyada a votar enmig d'aplaudiments.