Badalona

Escola Joan Llongueras
Barcelonès (Barcelona)
215.848 habitants
Es vota amb normalitat.
Cues per votar.