Badalona

Escola Josep Boada.
Barcelonès (Barcelona)
215.848 habitants
Es vota amb normalitat. Hi ha cues per votar.