Badalona

Escola Josep Boada.
Barcelonès (Barcelona)
215.848 habitants
Es vota amb normalitat. Hi ha cues per votar.
La gent aplaudeix als Mossos al Josep Boada.
El primer votant és un senyor de 93 anys.
Cues per votar.
La cua augmenta.