Badalona

Escola Jungfrau.
Barcelonès (Barcelona)
215.848 habitants
Es vota amb normalitat. Hi ha problemes informàtics. En un moment donat es creu que pot anar-li la Guardia Civil. Es desallotja als nens i als avis.