Badalona

Escola Llorens Artigas.
Barcelonès (Barcelona)
215.848 habitants
Es vota amb normalitat.