Badalona

Escola Sant Jordi
Barcelonès (Barcelona)
215.848 habitants
Es vota amb normalitat.