Badalona

Escola Salvador Espriu
Barcelonès (Barcelona)
215.848 habitants
Es vota amb normalitat.