Badia del Vallès

Institut de Badia del Vallès
Barcelonès (Barcelona)
13.466 habitants
Es vota amb normalitat. Una quarentena de persones hi passa la nit. Hi ha llargues cues per votar.