Balenyà

Escola Joan XXlll
Osona (Barcelona)
3.665 habitants
Es vota amb normalitat.