Balenyà-Hostalets de Balenyà

Escola Joan XXlll
Osona (Barcelona)
3.665 habitants
Es vota amb normalitat.
La gent es prepara per si arriba la policia.