Barberà del Vallès

Institut La Romànica
Vallès Occidental (Barcelona)
32.860 habitants
Es vota amb normalitat.