Barberà del Vallès

Institut La Romànica
Vallès Occidental (Barcelona)
32860 habitants
Es vota amb normalitat.