Barcelona

AFA Ciutat Meridiana
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Es vota amb normalitat.
Les cinquanta persones que han defensat el centre canten "Els Segadors" un cop ja s'ha acabat el recompte.