Barcelona

CAP Guinardó
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Policía Nacional Càrrega policial Urnes requisades
Càrrega policial de la Policía Nacional a l'entrada del col·legi electoral.
Arriben els antiavalots
Arriben els antiavalots (gravació 2)
Càrrega a l'exterior
Gravació des de l'interior del col·legi electoral
Relat dels testimonis (audio)