Barcelona

Casal d'Avis La Guineueta
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
En algun moment del dia s'hi presenten un grup de feixistes de Democracia Nacional.
Un grup de feixistes es presenta per provocar.
Una dona de 91 anys va a votar.