Barcelona

Casal de Gràcia
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
El Casal tanca perquè no arriben les urnes.