Barcelona

Casal de la Gent Gran de la Barceloneta
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Es vota amb normalitat tot i que amb nerviosisme per la càrrega patida a l'Escola Mediterrània.