Barcelona

Casal de la Gent Gran Taulat-Can Saladrigues
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Es vota amb normalitat.
Matinada. La gent crida "Votarem"
Cues per votar. Vídeo de CTXT.
Es comença a dir que ve la policia.
Es canta "Els Segadors" mentres es fa el recompte.