Barcelona

Col·legi Casp Sagrat Cor de Jesús.
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Es vota amb normalitat.
Esperant per votar.