Barcelona

Centre de Cultura Contemporànea de Barcelona
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Es vota amb normalitat. En un moment donat es bloquegen les portes d'entrada.