Barcelona

CEE Concha Espina
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
En algun moment del dia s'hi presenta la Policia Nacional, però no hi va haver càrrega ni es van endur les urnes.
Aplaudiments als Mossos.