Barcelona

Ceip Acàcies
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Es vota amb normalitat.
Per la matinada ja hi ha unes tres-centes persones.
Sortida de l'escola Les Acàcies dels que hi han passat la nit.