Barcelona

Centre Cívic Casal de Sarrià
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Es vota amb normalitat.