Barcelona

Centre Cívic Vallvidrera
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Es vota amb normalitat.
Cantant "Els Segadors" el dia abans.