Barcelona

Centre de Formació d'Adults de La Verneda
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Es vota amb normalitat.