Barcelona

Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants

Concentració al complex policial La Verneda