Barcelona

Escola Antoni Balmanya
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Es vota amb normalitat.
Crits de "Hem votat!"