Barcelona

Escola l'Arenal de Llevant
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Es vota amb normalitat. La BBC entrevista a alguns dels votants.