Barcelona

Escola Augusta.
Barcelonès (Barcelona)
1620809 habitants
Es vota amb normalitat.