Barcelona

Escola Augusta.
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Es vota amb normalitat.
Joves voluntaris constitueixen les meses i els grans els aplaudeixen.