Barcelona

Escola Auró
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Es vota amb normalitat.
A la matinada ja hi ha molta gent.
S'aplaudeix a la gent que surt de votar.
La gent vota amb tranquil·litat.
Les cues són immenses.
Es tanca l'escola. Comença l'escrutini.