Barcelona

Escola Baró de Viver
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Es vota amb normalitat. Per la nit es queda poca gent al centre.