Barcelona

Escola Brasil
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
El dia anterior l'escola està tancada i no hi ha ningú a dins. Malgrat tot s'aconsegueix obrir i es vota amb normalitat.