Barcelona

Escola Can Maiol
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Es vota amb normalitat.
S'obren les portes per poder votar.
S'acaba el recompte.