Barcelona

Escola Casas
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Es vota amb normalitat. Hi ha molta gent des d'un bon matí.
La gent es concentra per protegir l'escola a la matinada.
Just quan s'obren les portes, la gent crida: "Votarem"
La cua arriba a la Plaça de Valentí Almirall.
Una riuada de gent va a votar.