Barcelona

Escola Cavall Bernat
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Es vota amb normalitat.
Matinada. Organitzant la cua.
Organitzant la votació.
Es deixa pas a una dona gran per a que pugui votar.
La gent crida "Els carrers seran sempre nostres" pocs minuts després de tancar.