Barcelona

Escola Cervantes
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Es vota amb normalitat.
Esperant a que obrin per votar.
Les cues per votar arriben fins la Via Laietana.
Cues sota la pluja per poder votar.
Aspecte del carrer Sant Pere.
No para d'arribar gent per votar. Es demana a qui pugui que es quedi per defensar la part del darrera de l'escola.
Compte enrera per tancar l'escola. La gent crida "Hem votat"
Es finalitza el recompte amb "Els Segadors"
La gent crida "Els carrers seran sempre nostres"