Barcelona

Escola Concepció Arenal
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Es vota amb normalitat. Es formen grans cues.