Barcelona

Escola de la Concepció
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Els votants fan cua, la gent aplaudeix als votants d'avançada edat