Barcelona

Escola de la Concepció
Barcelonès (Barcelona)
1620809 habitants
Els votants fan cua, la gent aplaudeix als votants d'avançada edat